Mount Kenia The Mountain that Glitters

Mount KeniaMountThe Mountain that Glitters

2023
Oil on canvas
190x230cm
20.000€