Mount Kenia The Mountain that Glitters

Mount Kenia The Mountain that Glitters

2023

Oil on canvas
260x190cm
10.000€